เกี่ยวกับเรา About

PHIIYHA เราคือทีมงานที่หลงไหลในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ ( Online Business )
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ผ่าน Website, Mobile Apps, รวมไปถึงพัฒนาช่องทางการสร้างรายได้ผ่านสื่ออนไลน์
หรือสินทรัพย์ดิจิตอลรูปแบบอื่น ๆ ทุกรูปแบบ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Internet Marketing ( IM )
โดยเฉพาะ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 5 ปี

มองหาโอกาสใหม่

เราพยายามมองหาโอกาสในการสร้างธุรกิจออนไลน์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะเรารู้ดีว่าโลกออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ลงทุนด้วยตนเอง

เรามีการลงทุนเงิน ทรัพยากร บุคคลต่าง ๆ ในการทดลอง พัฒนา และทำธุรกิจต่าง ๆ ด้วยตนเอง ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

สร้างทีมงาน
และองค์กรที่แข็งแกร่ง

เรามีการสร้างทีมงาน และองค์กรที่แข็งแกร่ง สำหรับการพัฒนา และต่อยอดทางธุรกิจ ให้ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา

เรียนรู้ตลอดเวลา

เราเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับทีมงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกออนไลน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สำเร็จและเติบโต

เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จ และเติบโต ตามเป้าหมายที่เราต้องการ

เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล
ประเมินผล ปรับปรุง

เราเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและตัดสินใจด้วย Data Driven เป็นหลัก ดังนั้นจึงให้ความสำคัญของการเก็บข้อมูล สำหรับวิเคราะห์ผล ประเมินผล และปรับปรุงศักยภาพต่าง ๆ ของธุรกิจให้ดีขึ้นตลอดเวลา

รักษามาตรฐานและผลักดัน
ความสำเร็จ

ไม่ว่าการพัฒนาธุรกิจจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน เราจะใช้เวลาชื่นชมเพียงน้อยนิดเท่านั้น และจะผลักดันมาตรฐานความสำเร็จให้สูงขึ้นไปอีก

จัดสรรผลประโยชน์
อย่างลงตัว

ธุรกิจที่สำเร็จ เราจะมีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างลงตัว สำหรับทีมงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม เพราะเราให้ความสำคัญของการเติบโต และความสำเร็จของทีมงาน

แบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม

เมื่อสิ่งที่เราทำนั้นสำเร็จ เราจะหาโอกาสแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพราะเราเชื่อพลังแห่งการให้ “ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ” มันจะทำให้การทำงานของเรา มีคุณค่า และมีความหมายมากยิ่งขึ้น

เป็นธุรกิจที่มีตลาดรองรับ

เป็นธุรกิจที่มีตลาดลูกค้ารองรับ หรือสามารถสร้างความต้องการแก่ลูกค้าได้

เป็นธุรกิจออนไลน์ 100%

เป็นธุรกิจที่สามารถเชื่อมเข้ากับ ระบบออนไลน์ได้ 100%

เป็นธุรกิจที่มีโมเดล การสร้างรายได้ที่ดี

เป็นธุรกิจที่มีรูปแบบ หรือโมเดลในการ สร้างรายได้ที่ดี และสมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้จริง

Contact Us